ARXIVERS/ERES MUNICIPALS DE PALMA

Des de l’Arxiu Municipal de Palma us volem recordar que al nostre web podeu consultar documentació relacionada amb la història de Ciutat:


- Actes municipals (1718-1978)
- Memòries de Secretaria
- Registres de Població
- Llibres de registre d’obres (1946-1959)
- Ordenances municipals (1915)
- Memòria presentada pel personal de l’Arxiu de la Ciutat (1895)


Ho teniu disponible a l’enllaç següent:

Sabíeu que les arxiveres varen ser pioneres en l’Administració pública?

El Ministeri de Cultura ens dona a conèixer el perfil d’aquestes dones que dedicaren la seva vida professional a tenir cura dels documents que formen part de la nostra història.

Sabíeu que el 1844 es va dictar la Reial ordre per la qual es permetia l’accés als arxius històrics?

Sabíeu que els arxius estatals han elaborat la Guia de l’exili de 1939?

Voleu saber-ne més sobre el personal d’arxius i biblioteques que es va exiliar?

I sobre els infants de la guerra?

Els vaixells i els camps de refugiats?

Quines institucions els varen ajudar?

Sabíeu que els arxius estatals ens donen a conèixer quines dones varen obrir nous camins en diferents camps del coneixement?

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
Issu.jpg
TikTok.jpg
  • Facebook
  • Instagram
#palmacultura
#palmaculturaoberta
#quedatacasa 
#quedateencasa